Drucken

02.04.2020 - 12:51

Mynewsdesk: Athera uppnår inklusionsmålet för hjärtsviktstudie

Stockholm April 2, 2020 Athera Biotechnologies AB, ett svensk innovationsbolag som utvecklar biologiska läkemedel, meddelar att man doserat den sista patienten inom Fas 2 studien med ett nytt kandidatläkemedel, den terapeutiska antikroppen ATH3G10. Studien stängde inklusionen efter att 82 patienter med akut hjärtinfarkt gått med i studien. Målsättningen är att nyckeldata ska kunna presenteras under året, enligt tidigare planer.

Målet för studien med ATH3G10 var att inkludera c:a 80 patienter med akut hjärtinfarkt och hög risk att utveckla hjärtsvikt. Behandlingseffekten mäts med hjärt-MRI magnetröntgen, med ett mått som relaterar väl med hjärtsviktsutveckling. Totalt har 15 sjukhus i Sverige, Danmark och Nederländerna deltagit och möjliggjort studieinklusionen på ett anmärkningsvärt snabbt och effektivt sätt. Denna så kallade proof-of-concept studie randomiserade patienter med akut hjärtinfarkt till en dos av ATH3G10 eller placebo, direkt efter den sedvanliga interventionen med ballongkateter på sjukhusets kardiologiavdelning. Studien startades 2019 med inklusion av den första patienten under april. Trots nuvarande utmaningar med utbrottet av Corona-virus, har studierekyteringen kunnat slutföras enligt plan under mars och 82 patienter har behandlats I studien. Studieprotokollet fortsätter nu med en uppföljningsperiod där patienter gör en andra MRI undersökning och normala säkerhetsundersökningar.

“Vi är oerhört glada att inklusionen för studien har kunnat genomföras så här långt enligt plan,” säger James Hall, VD för Athera. “De deltagande sjukhusens kardiologiavdelningar och MRI-enheter har vår största respekt för sitt helhjärtade engagemang och aktiva genomförande av studien. Vi är mycket tacksamma för deras fantastiska arbete och för att lyckas med uppföljningsperioden för studien är vi helt beroende av deras och de deltagande patienternas fortsatta stöd, trots att vi nu står inför extrema utmaningar på grund av det pågående utbrottet av Covid-19”.


Diese Pressemitteilung: http://www.mynewsdesk.com/se/ather-biotechnologies/pressreleases/athera-uppnaar-inklusionsmaalet-foer-hjaertsviktstudie-2988146 wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Athera Biotechnologies AB: http://www.mynewsdesk.com/se/ather-biotechnologies
Pressekontakt ===

James Hall

Athera Biotechnologies AB
Sankt Eriksgatan 117, 4th floor
11343
Stockholm

EMail: j.hall@athera.se
Telefon: +46705775300

Pressekontakt ===

Carina Schmidt

Athera Biotechnologies AB
Sankt Eriksgatan 117, 4th floor
11343
Stockholm

EMail: c.schmidt@athera.se
Telefon: +46 (0)76-1938190

Athera Biotechnologies AB ===

About Athera Biotechnologies AB och ATH3G10

Athera utvecklar antiinflammatoriska läkemedel för behandling av hjärta-kärlsjukdom och tillstånd med stora medicinska behov, med fokus på läkemedelskandidaten ATH3G10. ATH3G10 är en human monoklonal antikropp som binder till oxiderade fosfolipider, OxPL. Målmolekylen för läkemedelskandidaten exponeras på modifierade eller skadade celler där cellmembanen har brutits sönder. Exponerad OxPL är en så kallad “eat me”-signal till immunsystemet, att det ska rensa ut skadade celler och har en pro-inflammatorisk verkan, som ATH3G10 hjälper kroppen att blockera. Om inflammationen inte blockeras kan hjärtsvikt utvecklas efter en svår hjärtinfarkt. Dödligheten för hjärtsvikt är större än för många cancerformer.

Största aktieägare i Athera är Industrifonden, Östersjöstiftelsen) och Linc AB.

: http://www.athera.se/

För mera information: www.athera.se: http://www.athera.se/

: http://www.athera.se/

(Mynewsdesk)

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de