Drucken

15.10.2019 - 09:03

Mynewsdesk: Athera stärker ledningsteamet för framtida affärsaktiviteter

Styrelsen i Athera meddelar att James Hall tillträder som ny VD i bolaget. Carina Schmidt lämnar sin tjänst efter nästan 13 år som VD, men kvarstår som rådgivare och resurs till ledningen och styrelsen i arbetet med att nå planerade milstolpar. Tidigare i år engagerades James Hall för att stärka ledningsgruppen ytterligare inför de affärsaktiviteter som pågår och eskalerar, med sikte på vidare utveckling och kommersialisering.

James Hall har under det senaste halvåret arbetat tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen, och har hunnit skaffa sig en god grund för arbetet som VD. Tidpunkten för att genomföra denna planerade succession i bolaget är vald med tanke på att den pågående kliniska Fas 2 studien nu är startad och löper på, och att planerna för vidare utveckling och kommersialisering konkretiseras.

” Jag är både tacksam och stolt över den utveckling som Athera har haft under Carina Schmidts ledarskap och är mycket glad att vi nu kan presentera James Hall som ny VD med Carina som fortsatt aktiv i Athera som rådgivare. På det sättet utför vi ett planerat ledarskapsskifte och säkerställer kontinuiteten i den fortsätta utvecklingen av bolaget.” säger Gunnar Olsson, styrelseordförande i Athera.

” Under min ledning har Athera gått från att vara ett litet bolag sprunget ur forskningsprojekt från Karolinska Institutet till ett bolag med en lovande läkemedelskandidat i klinisk utveckling. Just nu pågår en Fas 2 studie av produktkandidaten ATH3G10 för att minska risken för hjärtsvikt efter hjärtinfarkt på 11 sjukhus och data från studien är planerade att rapporteras 2020. Jag har arbetat sida vid sida med James Hall under en tid och känner mig oerhört trygg med att lämna över till honom”, säger Carina Schmidt, avgående VD i Athera.

” Jag är mycket glad och stolt över att få styrelsens förtroende att ta över ledarskapet för Athera och fortsätta arbetet att bygga Athera som ett ledande bioteknikbolag inom biologiska läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar”, säger James Hall, Atheras tillträdande VD.

James Hall har erfarenhet från 20 års arbete inom läkemedelsindustrin. Under sina 12 år i AstraZeneca har han haft ledande positioner inom kommersiell utveckling, FoU och affärsutveckling. Tidigare har han arbetat som konsult inom Pharmaceutical/Medical Products vid McKinsey & Co. Han har en medicinsk utbildning från Oxford University. Sedan 2016 har han arbetat som konsult i svenska bioteknikbolag, främst med affärsutveckling och operativ ledning. James är ursprungligen från Irland, men bor sedan 13 år i Göteborg.

Diese Pressemitteilung: http://www.mynewsdesk.com/se/ather-biotechnologies/pressreleases/athera-staerker-ledningsteamet-foer-framtida-affaersaktiviteter-2931694 wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Athera Biotechnologies AB: http://www.mynewsdesk.com/se/ather-biotechnologies
Pressekontakt ===

Carina Schmidt

Athera Biotechnologies AB
Sankt Eriksgatan 117, 4th floor
11343
Stockholm

EMail: c.schmidt@athera.se
Telefon: +46 (0)76-1938190

Athera Biotechnologies AB ===

Om ATH3G10

ATH3G10 är en human monoklonal antikropp som binder till oxiderade fosfolipider, OxPL. Målmolekylen för läkemedelskandidaten exponeras på modifierade eller skadade celler där cellmembanen har brutits sönder. Exponerad OxPL är en så kallad “eat me”-signal till immunsystemet, för att det ska rensa ut skadade celler och har även en pro-inflammatorisk verkan, som kroppen vill blockera. Fokus för Athera idag är en Fas 2 studie med ATH3G10, för behandling av hjärtinfarktpatienter som har hög risk för komplikationer som hjärtsvikt.
Om Athera Biotechnologies AB

Athera utvecklar läkemedel för behandling av hjärta-kärlsjukdom på basen av vaskulär inflammation, ett område med stora medicinska behov. Huvudfokus är läkemedelskandidaten ATH3G10. Största aktieägare är Industrifonden, Östersjöstiftelsen and Linc AB. För mera information: www.athera.se: http://www.athera.se/

: http://www.athera.se/

: http://www.athera.se/

(Mynewsdesk)

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de